Dünya İçin Ne Yapabiliriz?

Biz her gün bu soruyu kendimize soruyoruz. Dünyamızın doğal kaynaklarını korumak ve yaşam döngüsünün sürekliliğini
sağlamak, vazgeçilmez değerlerimiz arasında yer alıyor. Uygulama ve yaklaşımlarıyla doğal taş sektörünün öncü firması
olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreyle ilgili olarak şirketimizin uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin yanı sıra biz, küçük dokunuşlarla büyük etkiler yaratacağımızı biliyoruz.

Bunun için;

Atık suyumuzun % 99’unu arıtıp geri kazanıyoruz.

Arıtılmış suyu işletmede kullanmak için elektrik enerjisi kullanmıyoruz.

Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ayrı toplayıp, önce lisanslı firmada geri dönüşüm/kazanım yapıyor, mümkün değilse
lisanslı firmalarca bertarafını sağlıyoruz.

Üretim yaparken minimum atık oluşacak şekilde ölçülerimizi seçiyoruz.

Mermer artıklarımızı mozaik fabrikamızda hammadde olarak kullanıyoruz.

Açtığımız her ocak için Orman Bakanlığı’na ağaçlandırma yapılması için katkıda bulunuyoruz.


Bilgi Toplumu Hizmetleri