AR-GE

Değişen müşteri isteklerine başarıyla cevap verebilmek için bir dünya markası olmanın en önemli koşulunu oluşturan AR-GE çalışmalarına geniş bütçe ve zaman ayırıyoruz.

AR-GE yatırımlarına birkaç boyutta bakıyoruz. Birincisi kaynaklarımızı geliştirmek yani hammadde çeşitliliğimizi artırmak adına yeni ocak araştırmaları ve sondaj çalışmaları yapmak. İkincisi, teknoloji geliştirmek ve ana iş kolumuzda güncel üretim teknikleri kullanmak. Üçüncüsü ise ürün yönetimi, bir yandan yenilikçi, fark yaratan koleksiyonlar tasarlarken diğer yandan yaratılan her ürün ve hizmeti müşteride değer yaratacak şekilde kurgulamak. Biz bu üç alanda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki yolu tasarım, teknoloji ve inovasyonun kol kola yürümesi gereken bir süreç olarak görüyoruz.


Bilgi Toplumu Hizmetleri